Paslaugos

TIR Carnet – muitinio tranzito dokumentas, galiojantis visose prie TIR konvencijos prisijungusiosiose šalyse (šiuo metu 68-iose šalyse), kuris atstoja muitinės deklaraciją ir mokesčių sumokėjimo garantiją. TIR Carnet užtikrina ir garantuoja skandų tarptautiniais maršrutais vežamų krovinių pristatymą jų gavėjui. Lietuvoje TIR Carnet išduoda Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA”.

CMR važtaraštis – lydimasis dokumentas, kuris yra privalomas kelių transportu tarptautiniais maršrutais gabenant krovinius. CMR važtaraštis įrodo krovinio siuntėjo ir jo gavėjo sandorį, krovinio pristatymą ir perdavimą gavėjui.

Mes operatyviai ir teisingai užpildysime, įforminsime dokumentus ir atliksime visas reikiamas procedūras, susijusias su TIR Carnet ir CMR važtaraščiu.

Importas – užsienio valstybės prekių įstatymais reglamentuotas įvežimas į valstybę.
Eksportas – įstatymais reglamentuotas prekių išvežimas iš vienos valstybės į kitą.
Tranzitas – tai procedūra, leidžianti pervežti prekes per tam tikrų valstybių teritoriją nemokant jose nustatytų mokesčių įvežimo ar išvežimo metu.
Šių muitinės procedūrų atveju užpildysime importo/eksporto/tranzito deklaraciją, esant būtinybei, apskaičiuosime ir sumokėsime mokesčius (muito, akcizo, PVM ir kt.) bei paruošime visus su šiomis procedūromis susijusius dokumentus.

Geležinkelių transporto veiklą reglamentuoja Tarptautinis krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS) ir Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės (CIM). Prie minėto susitarimo/ sutarties prisijungusiose šalyse naudojamas bendras CIM / SMGS važtaraštis.
Paruošime ir/ar gausime visus būtinus leidimus ir sertifikatus, muitinės postuose išduodamus tinkamumo liudijimus, reikalingus krovinių vežimui.

Suteiksiame konsultaciją prieš įvežant/išvežant prekes į/iš Europos Sąjungos ar trečiųjų šalių, informuojame apie įvežamų prekių muitų, akcizų mokestį, muitinės procedūras, konsultuojame reikalingų dokumentų ir leidimų klausimais, nustatome prekių kodus. Taip pat pateikiame informaciją apie esminius įstatymų pakeitimus bei kitus svarbius dalykus, susijusius su kliento importuojamomis, eksportuojamomis prekėmis. Individualiai įsigiliname į kliento situaciją, pasiūlome geriausią ir tinkamiausią sprendimą bei pilnai sutvarkome visas muitinės procedūras ir formalumus.

2012 m. birželio 17 d. įsigaliojo privalomas išankstinis deklaravimas Baltarusijos ir Rusijos muitinės įstaigose, kuris numato pareigą transporto priemonės valdytojui užpildyti muitinės deklaraciją ir ją pateikti muitinės įstaigai dar prieš transporto priemonei atvykstant į pasienio postą.

Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente klientus galime atstovauti tiesiogiai t.y., fiziškai dalyvauti kliento krovinio įforminime, deklaravime, prekių tikrinime, pasirūpinat leidimų bei sertifikatų paruošimu ir išėmimu, pratęsiant procedūrų terminus, gaunant paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, tiesiogiai bendraujant su muitinės pareigūnais.

Garantija suteikia klientui galimybę nemokėti importo mokesčių, pasinaudojant mokėjimo atidėjimo teise.

Intrastatas – tai duomenų surinkimo sistema, įdiegta ir skirta bendrai Europos Sąjungos rinkai. Intrastato tikslas yra tiesiogiai iš įmonių rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių narių.
Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių praėjusių metų kalendorinių metų išvežtų/įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas.
Klientams garantuojame greitą, tikslų, profesionalų Intrastato ataskaitų pildymą ir pateikimą muitinės įstaigai.

Kontaktai

Darbo dienos: I – V dienomis
Darbo laikas: 8:00 – 17:00 val.
Statybininkų g. 8, LT-68108, Marijampolė
Tel.: +370 670 53060
E-paštas: uabdeimarta@gmail.com

UAB “Deimarta”
Įmonės kodas: 304825519
PVM mokėtojo kodas: LT100011588614
Bankas: „Swedbank” AB
A/s: LT647300010154893160

Close Menu
Skambinti
Žemėlapis